Możemy być pomocni każdej osobie, która chce znaleźć rozwiązanie problemu czy trudnej sytuacji życiowej, nabyć konkretne umiejętności, aby polepszyć jakość relacji z innymi i efektywniej działać, lepiej poznać i zrozumieć siebie, by skuteczniej pełnić swoje role życiowe.
Ofertę profesjonalnych usług psychologicznych kierujemy do osób w różnym wieku:

DZIECI:

 • zaburzenia rozwoju
 • opóźnienia rozwojowe
 • moczenie nocne
 • lęki
 • tiki
 • agresja
 • trudności w nauce czytania, pisania, liczenia, dysortografia
 • dysleksja rozwojowa
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, Zespół Aspergera
 • opóźniony rozwój mowy, mutyzm
 • jąkanie
 • fobia szkolna
 • sytuacje traumatyczne, pourazowe ( choroba, żałoba, rozstanie rodziców)
 • diagnozowanie zdolności i predyspozycji dziecka
 • rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się, ćwiczenie pamięci

MŁODZIEŻ:

 • uzależnienia
 • trudności szkolne
 • zaburzenia odżywiania
 • obniżenie nastroju, depresja
 • lęki, natręctwa
 • fobia szkolna
 • trudności w relacjach rodzinnych, koleżeńskich
 • stres egzaminacyjny
 • sytuacje traumatyczne, pourazowe (choroba, żałoba, rozstanie rodziców)
 • rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się
 • określanie zdolności i predyspozycji zawodowych


DOROŚLI:

 • konflikty małżeńskie
 • trudności wychowawcze związane z poszczególnymi etapami rozwoju dziecka
 • nerwice, lęki
 • depresja
 • zaburzenia seksualne
 • zaburzenia odżywiania
 • przedłużający się stres
 • sytuacje traumatyczne, pourazowe (choroba przewlekła, żałoba, inne)
 • stany niepokoju, lęku, poczucie bezradnośći, braku skuteczności
 • kryzysy związane z adaptacją do roli matki/ojca (relacje z noworodkiem, trudności laktacyjne)
 • przygotowanie do porodu
 • kryzysy życiowe: zmiana lub utrata pracy, samotne rodzicielstwo, nieplanowana ciąża, rozstanie/rozwód, inne
 • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się i innych kompetencji społecznych
 

psycholog leszek putyński

Ul. Siemianowicza 9,
ul.Wojska Polskiego 63
98-200 Sieradz

psychoterapia sieradz

umawianie wizyt

+48 601 155 399

+48 793 440 206

putynska.walkiewicz@gmail.com